SUKUSEURAN KOTISIVULLE

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA
Arvid Hultin: LUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON ARKKIKIRJALLISUUDESTA
osa II : MAALLISET ARKKIVEISUT (1931)

(poimintoja:)

BÄCKENG A. A.: Yksi eriskummainen wekkuli-runo Elukkain rääkkäämisestä. 1885

CASELIUS Frans August: Kaksi aiwan uutta Surullista Laulua. Ensimmäinen: Kahdeksan lapsen murhaajatar. Toinen: Isä neljän lapsen murhaajana. 1875

CASELIUS Frans August: Yksi Surullinen Laulu kauhiasta murha-tapauksesta Lähdekorwen torpassa Tyrwään pitäjällä. 1870

GRÖNEBERG Carl Albert: Surullinen Laulu neljästä kauhiasta murhasta Majaweden talossa Mouhijärwellä 1864. 1867

Kaksi Laulua: I. Kauhiasta murhasta Majaweden talossa Mouhijärwellä. II. Neidon walitus rakkauden ikäwästä. 1873

Kaksi Uutta Laulua: 1. Surkia Murha-Laulu Lähdekorwen tyttärien Isänsä-murhaamisesta, jonka he tappoiwat 1 päiwänä Huhtikuuta wuonna 1870. 2. Uusi Sota-Laulu. 1871

KANGAS J.: Surullinen Laulu Kauhiasta Waimosta, joka myrkyllä miehensä murhasi, piilulla poikki hakkasi ja kappaleet kantoi järween. Tapahtunut Orihweden pitäjän, Onnistaipaleen kylässä 18 päiwänä Syyskuuta 1902.

KRÄKSINEN J. H.: Yksi aiwan uusi ja Surullinen Laulu yhden nuoren tytön lapsensa salaamisesta joka tapahtui Tyrwään pitäjässä Helmikuun 4 päiwä 1882.

KURWINEN O.: Kuuluisan Ilkisankarin Matti Haapaojan Elämäkerta ja Kuolema. 1895

Laulu Kahwista, Sokerista, Wiinasta ja Oluesta ynnä muista Ulkomaisista ylöllisuustawaroista. 1889

LEPPÄNEN Aleksander: Kaksi aiwan uutta Laulua. Ensimmäinen: Kahden murhan tekiästä Herman Ruokosesta. Toinen: Lähdekorwen tyttöjen isänsä murhasta. 1870

LEPPÄNEN Aleksander: Kolme uutta Kaunista Laulua. Ensimmäinen: Murhe-Laulu Kannilan emännän lapsensa murhasta, joka on tapahtunut Huittisten pitäjässä w. 1871 ...

LUMMI Juha: Surullinen laulu Titanicin surkiasta haaksirikosta, jossa toista tuhatta ihmistä joutui kuoleman uhriksi näin surkialla tawalla 14 p. huhtikuuta wuonna 1912. 1913.

MARTTINEN B.: Surullinen laulu "Kuru" laivan haaksirikosta joka Laiva upposi Näsijärvellä Syyskuun 7 p:nä 1929, jossa kuoli 136 henkeä.

MATTSSON Otto W.: Laulu Suurista hirmutöistänsä tunnetusta Matti Haapaojasta, joka Kakolan Rangaistuslaitoksessa hirttämällä lopetti kurjan elämänsä Tammikuun 8 päiwänä 1895.

MATTSSON Otto W.: Seitsemän kertainen Murha Nurmijärwellä Simolan torpassa Klaukkalan kylässä, jossa kaikki torpan wäki kirweillä surmattiin. Toukokuun 9:tä päiwää wastaan yöllä 1899. (surman tekijä: renki Kaarlo Emil Malmelin)

Muisto Laulu Suomen Kansalle Nihilisteistä jotka tuomittiin Hirtettäwäksi Pietarissa H. M. Keisari Aleksanderi II sen Murhasta w. 1881.

Murhatun Wiimeiset Hetket eli Suru-Laulu Kakola-weikkosen Nikolai Sarwijoen hirwittäwästä Murhasta hää-tuwassa hää-iltana Karwian Karjamäellä, 20:nä päiwänä Toukokuuta 1872.

Murhelaulu Haaksirikosta eli tuhannen hengen hukkuminen, joiden joukossa hukkui n. 50 suomalaista. Matkustajalaiwa Empress of Ireland ja hiililaiwa Storstadin yhteentörmäys sumussa Canadan rannikolla St Lawrensejoen suun lähellä Toukokuun 28 p:nä 1914 klo 2 aamulla.

SAARINEN E. K.: Kaksi Surullista Laulua, Ensimmäinen: Morsiamensa ja itsensä murhaajasta Sipoosta. Toinen: Welimurhasta ynnä kahden neitosen itsemurhasta Iitissä. 1885

SAARINEN E. K.: Kaksi Surullista Laulua. Ensimmäinen: Konttoristi Kustaa Österbergin ja neiti Mari Törnin itsensä murhaamisesta. Toinen: Waimonsa myrkyttäjästä Elias Makkosesta y.m. 1887

SAARINEN E. K.: Seitsemän Surullista Laulua. 1. Suruwirsi Ernst von Nottbeck'in murhasta. 2. Morsiamensa hirttäjä Taneli Nopasen kiini saamisesta. 3. Karwari Oohmanin murhasta. 4. Johan Paawolan murhatyöstä. 5. Kahden ihmisen kuoliaaksi palosta. 6. Surullinen laulu kolmen ihmisen murhasta Iisalmella. 7. Herra K. G. Käkösen kuolemasta. 1885

Suloisimmat Nykyajan Laulut. 1874. Sis.: 1. Kahdeksan lapsen kuollettaja ...

Suru- ja Murhelauluja. ... 3. Toivo ja Esteri, eli Imatran wiimeiset uhrit ... 1929

Surulaulu ihmispedoista eli Wille Hulttisen kaamea murha Karkussa 23 p. helmikuuta 1913, jossa 72-wuotias waimo ja 30-wuotias poika yksissä neuwoin murhasiwat 60 w. isänsä. 1913

Swart Hafwra, pitäjän räätäli Wesilahdes, Caxi Utta suloista ja merkillistä Suomen Kjelistä Wirttä ja Colme juuri uuta lystilistä Ajan Wjetettä. 1741

Uusi Laulu. Siitä surkeasta tappelusta Urjalassa, Hirsjärwen talossa toisena Joulu päiwänä w. 1895, jossa itsellismies Matti Nieminen sai surmansa. 1896.

ÖSTERBLAD A. H.: Yksi Surullinen Laulu Keisarin murhaajain hirttämisestä joka tapahtui Pietarissa Huhtikuun 15 (3) p. w. 1881 kello 9 aamulla isolla Semenowan kentällä. 1881

ÖSTERBLAD A. H.: Yksi Surullinen Weisu H. M. Keisari Aleksander toisen Murhasta, joka tapahtui 13 p:nä Maaliskuuta 1881. 1881

 

HYK:   Arkkiveisukokoelma,   mikrofilmeillä